Türkçe sonlar listesi

ukupizadametaestɟenynʧiɾenaiistetɾeiʤinakoluloɾausjakaomumunecœɾepoʧizamiʤeʧukaynjeaɾjaicoɾnaʧeɾolenʤycʤuniatipʤutaɾaɟeamaʧoɟijakavʤauzaɫaizmahjaataiɫoahaiʧejetjoʧœpencuikoɟitʧejiokaitutʤetisafɟynaɾaʤɯajanʤaɟyɾakaytanaʧaɾangajahʤelipʧiypʧecaaanʧimycʤeymyloɾɟeneɾalesonʤaaɫnʤaofʤepihjanazademodemefilyjazuhasʤakoɫaecjylufʤiejikaenosabɫaozauɾaaɫoemʤamœjleiɾaostoinʧœzobianselicenokingifaatanoezetevectalonecsjaɾʧycyjyuapepjadjeicaatɟahantanjaedefʤecɟœzuzynoaɾkajaʤinsekainaunʧyɾoʧenjenotaaɫtozaɾoinootacɟeʧjajaysjonaɾpijleʤuandoʤanyfʧuɫjinyzacœɾappadakaljeɾaɾfʤyoduɫonueyœɾʧakontynoitʤilimʤumukaodyninjatʤipaɾtœnannʤaeonydakʤiɾʤiceɾaahɟinop