acabrunha, alcunha, antepunha, caramunha, catalunha, compunha, contrapunha, corunha, cunha, decompunha, depunha, dispunha, empunha, expunha, gardunha, impunha, indispunha, interpunha, opunha, pospunha, predispunha, prepunha, pressupunha, propunha, punha, rascunha, repunha, sobrealcunha, sobrepunha, superpunha, supunha, testemunha, transpunha, unha, vicunha