adquiras
arguiras
conseguiras
construiras
delinquiras
destruiras
distinguiras
extinguiras
extorquiras
inquiras
perseguiras
prosseguiras
reconstruiras
ressequiras
retorquiras
ruiras
seguiras