adova, aprova, boa-nova, carcova, chova, comova, comprova, contraprova, corcova, cova, desaprova, desova, enchova, inova, nova, ova, promova, prova, recova, remova, renova, reprova, semiprova, sobreprova, sova, supernova, tchova, terra-nova, trova