abandonas, acantonas, acionas, acondicionas, adicionas, adivinhonas, amazonas, ambicionas, amigonas, apaixonas, aprisionas, atraicionas, azeitonas, bonacheironas, bonachonas, brigonas, brincalhonas, cafonas, caixonas, caronas, choramingonas, choronas, colecionas, comilonas, comissionas, condicionas, confeccionas, congestionas, convencionas, correlacionas, decepcionas, desabonas, descongestionas, desmoronas, destronas, detonas, dimensionas, direcionas, donas, embrulhonas, emocionas, empavonas, emulsionas, equacionas, escalonas, espertalhonas, espionas, esquisitonas, estacionas, fanfarronas, fechadonas, flexionas, fracionas, friccionas, fujonas, funcionas, garrafonas, gigantonas, glutonas, impressionas, impulsionas, inflacionas, inspecionas, interrelacionas, japonas, jonas, lecionas, lonas, macaconas, madonas, mamonas, mandonas, maratonas, matronas, mencionas, meninonas, monas, nonas, ocasionas, ovacionas, particionas, patronas, pesadonas, pobretonas, poltronas, porcalhonas, posicionas, pressionas, proporcionas, provisionas, quarentonas, questionas, racionas, recepcionas, recondicionas, redimensionas, redirecionas, relacionas, reparticionas, resmungonas, revolucionas, rotacionas, sabichonas, sancionas, sanfonas, sazonas, selecionas, solteironas, solucionas, subvencionas, sugestionas, supervisionas, telefonas, televisionas, tencionas, tracionas, turbilhonas, valentonas, zonas