agoiro, caloiro, casadoiro, chamadoiro, coiro, desdoiro, duradoiro, estoiro, imorredoiro, loiro, miradoiro, moiro, oiro, sorvedoiro, tesoiro, toiro, vessadoiro