afofas, apostrofas, balofas, estofas, filosofas, fofas, mofas