consignem, designem, dignem, indignem, persignem, resignem