borrifem, encafifem, espatifem, grifem, pifem, rifem, tarifem