afixa, barbicha, bicha, capricha, chicha, cochicha, crucifixa, elixa, enrabicha, espicha, ficha, lagartixa, lixa, micha, microficha, picha, prefixa, prolixa, rixa, salchicha, salsicha, sufixa