alvarenga, arenga, capenga, entretenga, flamenga, lenga, lengalenga, mertolenga, molenga, reguenga, solarenga