abeires, aligeires, beires, cheires, empoleires, entrincheires, inteires, joeires, maneires, peneires