absolvedes, antecedes, antevedes, apiedes, arredes, arremedes, azedes, cedes, concedes, credes, degredes, descredes, desimpedes, desmedes, despedes, emparedes, enredes, entrevedes, enveredes, excedes, expedes, fedes, ganimedes, hospedes, impedes, intercedes, ledes, medes, mercedes, paredes, pedes, precedes, prevedes, procedes, redes, reexpedes, reledes, retrocedes, revedes, sedes, segredes, subredes, sucedes, tresledes, vedes