agravem, alinhavem, cavem, conchavem, cravem, depravem, desagravem, desbravem, desentravem, destravem, encravem, entravem, escavem, gravem, lavem, regravem, travem