agarrem
amarrem
barrem
desamarrem
desgarrem
esbarrem
escarrem
narrem
varrem