abandalhe, abestalhe, achincalhe, agasalhe, amortalhe, atalhe, atrapalhe, avacalhe, batalhe, calhe, chacoalhe, chocalhe, cisalhe, coalhe, desagasalhe, desencalhe, detalhe, embaralhe, empalhe, emporcalhe, encalhe, entalhe, esbugalhe, escangalhe, esmigalhe, espalhe, estraçalhe, falhe, farfalhe, gargalhe, malhe, orvalhe, ralhe, retalhe, talhe, trabalhe