alga, cavalga, fidalga, galga, malga, microalga, nalga, ressalga, salga