centúria, cúria, espúria, etrúria, fenilcetonúria, fúria, glicosúria, hematúria, incúria, injúria, lamúria, luxúria, múria, penúria