abade
abilidade
abobade
absurdidade
aceitabilidade
acessibilidade
acidade
acidentalidade
acididade
actividade
actualidade
acuidade
adaptabilidade
ade
adequabilidade
adiposidade
admissibilidade
adversidade
aeroelasticidade
afabilidade
afectividade
afectuosidade
afetividade
afinidade
africanidade
agilidade
agradabilidade
agrade
agressividade
airosidade
alacridade
alarvidade
alcalinidade
aleatoriedade
alteridade
alvaiade
alvalade
amabilidade
ambiguidade
amenidade
amizade
amoralidade
ancestralidade
ancianidade
andrade
angolanidade
angulosidade
animalidade
animosidade
anormalidade
ansiedade
anterioridade
anticristandade
antiguidade
anualidade
anuidade
anulabilidade
aplicabilidade
arbitrariedade
arqui-irmandade
arquiabade
arquirrivalidade
arrecade
artificialidade
asperidade
assexualidade
assiduidade
associatividade
atividade
atonalidade
atratividade
atrocidade
atualidade
audibilidade
austeridade
autenticidade
autoimunidade
autoridade
banalidade
barbaridade
beldade
belicosidade
benignidade
bestialidade
biconcavidade
bidexteridade
bilateralidade
biodiversidade
bipolaridade
bissexualidade
bitonalidade
bondade
boçalidade
brade
brasilidade
brevidade
brutalidade
cabo-verdianidade
caducidade
calamidade
calosidade
capacidade
capilaridade
cara-metade
cardinalidade
caridade
carnalidade
castidade
casualidade
catolicidade
causalidade
causticidade
cavidade
celebridade
celeridade
censurabilidade
centralidade
cidade
cientificidade
circularidade
circum-navegabilidade
cissiparidade
cividade
civilidade
clandestinidade
claridade
coatividade
cobrabilidade
coeternidade
colateralidade
colectividade
coletividade
combatividade
combustibilidade
comensalidade
comensurabilidade
comicidade
comodidade
compacidade
comparabilidade
compatibilidade
competitividade
complementaridade
complexidade
compreensibilidade
compropriedade
compulsividade
comunicabilidade
comunicatividade
comunidade
comutabilidade
comutatividade
conaturalidade
concavidade
condicionalidade
condutividade
conectabilidade
conectividade
conexidade
confiabilidade
confidencialidade
conflitualidade
conflituosidade
conformidade
confrade
confraternidade
conjugalidade
consanguinidade
consecutividade
consensualidade
constitucionalidade
contabilidade
contemporaneidade
contiguidade
continentalidade
continuidade
contitularidade
contrametade
contranaturalidade
contrariedade
contraverdade
convencionalidade
convertibilidade
copropriedade
cordialidade
corporalidade
corporeidade
correlatividade
corresponsabilidade
credibilidade
credulidade
criatividade
criminalidade
cristalinidade
cristandade
cronicidade
crueldade
culpabilidade
cumplicidade
curiosidade
debilidade
declividade
dedutibilidade
deformidade
degrade
deidade
democraticidade
densidade
desafabilidade
desagrade
desamabilidade
desamizade
desautoridade
descaridade
desclaridade
descomodidade
desconformidade
descontinuidade
descuriosidade
desejabilidade
desigualdade
desinfelicidade
deslealdade
deslocabilidade
desnaturalidade
desnecessidade
desonestidade
despiedade
despontualidade
desproporcionalidade
destrutividade
desumanidade
desutilidade
desvaidade
desvirilidade
desvontade
detectabilidade
dexteridade
dieletricidade
dificuldade
digestibilidade
dignidade
discricionariedade
disformidade
disfuncionalidade
disparidade
dispensabilidade
disponibilidade
dissociabilidade
dissuade
distributividade
diuturnidade
diversidade
divindade
divinidade
divisibilidade
docilidade
domesticidade
dramaticidade
dualidade
ductilidade
duplicidade
durabilidade
ebriedade
economicidade
ecotoxicidade
edilidade
educabilidade
efemeridade
efetividade
efusividade
elasticidade
electricidade
elegibilidade
elementaridade
eletricidade
eletronegatividade
eletropositividade
emotividade
enfade
enfermidade
enormidade
entidade
equanimidade
equidade
escabrosidade
escolaridade
escuridade
esfericidade
especialidade
especificidade
espetacularidade
espiritualidade
espontaneidade
essencialidade
estabilidade
esterilidade
eternidade
evade
eventualidade
excecionalidade
excentricidade
excepcionalidade
excitabilidade
exclusividade
exemplaridade
exequibilidade
exigibilidade
exiguidade
expansividade
explorabilidade
expressividade
extemporaneidade
extensibilidade
exterioridade
externalidade
extraterritorialidade
extremidade
facilidade
faculdade
falibilidade
falsidade
familiaridade
fatalidade
fatuidade
favorabilidade
fealdade
febrilidade
fecundidade
felicidade
feminidade
feminilidade
ferocidade
fertilidade
festividade
feudalidade
fiabilidade
fidedignidade
fidelidade
figurabilidade
finalidade
fiscalidade
fisicalidade
flexibilidade
flutuabilidade
fogosidade
formalidade
fotocondutividade
fotoelasticidade
fotoeletricidade
fotossensibilidade
fototoxicidade
frade
fragilidade
fraternidade
frialdade
frivolidade
frontalidade
frugalidade
fugacidade
funcionalidade
fungibilidade
futilidade
generalidade
generosidade
genialidade
genuinidade
germanidade
gestualidade
globalidade
governabilidade
graciosidade
grade
gramaticalidade
grandiosidade
granulosidade
gratuidade
gratuitidade
gravidade
habilidade
habitabilidade
habitualidade
herdade
hereditariedade
hermeticidade
heroicidade
heterogeneidade
heterossexualidade
hidraulicidade
hilaridade
hiperagressividade
hiperatividade
hiperemotividade
hiperexcitabilidade
hiperextensibilidade
hiperintelectualidade
hipersensibilidade
hipersentimentalidade
hipersonoridade
hipertonalidade
hipervaidade
histocompatibilidade
historicidade
hombridade
homogeneidade
homossexualidade
honestidade
honorabilidade
horizontalidade
hospitalidade
hostilidade
humanidade
humidade
humildade
idade
idealidade
identidade
identificabilidade
idoneidade
igualdade
ilegalidade
ilegibilidade
ilegitimidade
ilustratividade
imaterialidade
imaturidade
imbatibilidade
imbecilidade
imensidade
imobilidade
imoralidade
imortalidade
imparcialidade
impassibilidade
impecabilidade
impenetrabilidade
imperatividade
imperceptibilidade
imperiosidade
impermeabilidade
impessoalidade
impetuosidade
impiedade
implacabilidade
imponderabilidade
impopularidade
impossibilidade
impraticabilidade
imprescindibilidade
impressionabilidade
imprevisibilidade
improbabilidade
improbidade
improdutividade
impropriedade
impulsividade
impunidade
imputabilidade
imunidade
imutabilidade
inabilidade
inaceitabilidade
inacessibilidade
inactividade
inadaptabilidade
inadequabilidade
inadmissibilidade
inafabilidade
inalienabilidade
inalterabilidade
inamovibilidade
inanidade
inaplicabilidade
inassiduidade
inatacabilidade
inatividade
inaudibilidade
inautenticidade
inavegabilidade
incapacidade
incisividade
incivilidade
incobrabilidade
incolumidade
incombustibilidade
incomensurabilidade
incomodidade
incomparabilidade
incompatibilidade
incomplexidade
incompreensibilidade
incomunicabilidade
incondicionalidade
inconformidade
inconstitucionalidade
incontinuidade
incontornabilidade
inconvertibilidade
incorporalidade
incorporeidade
incorruptibilidade
incredibilidade
incredulidade
inculpabilidade
incumplicidade
incurabilidade
incuriosidade
indefectibilidade
indesejabilidade
indestrutibilidade
indeterminabilidade
indexteridade
indigestibilidade
indignidade
indiscernibilidade
indispensabilidade
indisponibilidade
indissociabilidade
indissolubilidade
individualidade
indivisibilidade
indocilidade
inductilidade
inegociabilidade
inelegibilidade
inelutabilidade
inesgotabilidade
inevitabilidade
inexcitabilidade
inexequibilidade
inexigibilidade
inexorabilidade
inexplicabilidade
inexpressividade
inextensibilidade
infalibilidade
infantilidade
infecundidade
infelicidade
inferioridade
infertilidade
infidelidade
infinidade
inflamabilidade
inflexibilidade
informalidade
ingenuidade
ingovernabilidade
ingramaticalidade
inimizade
inimputabilidade
ininflamabilidade
ininteligibilidade
iniquidade
injetividade
injuridicidade
inobjectividade
inocuidade
inoperabilidade
inoperacionalidade
inoportunidade
inospitalidade
insaciabilidade
insaciedade
insalubridade
insanidade
inseguridade
insensibilidade
insexualidade
insinceridade
insobriedade
insociabilidade
insolidariedade
insolubilidade
insolvabilidade
insolvibilidade
insonoridade
instabilidade
instantaneidade
insuavidade
insubstancialidade
insularidade
insustentabilidade
intactilidade
intangibilidade
integralidade
integridade
intelectualidade
inteligibilidade
intempestividade
intemporalidade
intencionalidade
intensidade
interatividade
interdisciplinaridade
interdisciplinariedade
interinidade
interioridade
intermodalidade
internacionalidade
interoperabilidade
intersubjetividade
intertextualidade
interunidade
intimidade
intocabilidade
intolerabilidade
intraduzibilidade
intranquilidade
intransmissibilidade
intratabilidade
inumanidade
inurbanidade
inutilidade
invade
invalidade
invariabilidade
invencibilidade
inventividade
inverdade
invernaculidade
inviabilidade
inviolabilidade
invirilidade
invisibilidade
invulnerabilidade
irascibilidade
irmandade
irracionalidade
irrealidade
irrecuperabilidade
irredutibilidade
irregularidade
irrepreensibilidade
irresistibilidade
irrespirabilidade
irresponsabilidade
irretroatividade
irreversibilidade
irrevogabilidade
irritabilidade
italianidade
jade
jocosidade
jovialidade
juridicidade
juvenilidade
laboriosidade
laicidade
lateralidade
latinidade
lealdade
legalidade
legibilidade
legitimidade
lesa-majestade
letalidade
leviandade
liberalidade
liberdade
licenciosidade
linearidade
literalidade
literariedade
localidade
longevidade
loquacidade
lubricidade
lucratividade
luminosidade
lusitanidade
magistralidade
magnanimidade
maioridade
majestade
majestosidade
maldade
maleabilidade
malignidade
maneabilidade
manobrabilidade
marginalidade
masculinidade
materialidade
maternidade
maturidade
mediocridade
mediunidade
meia-idade
mendicidade
menoridade
mensalidade
mentalidade
metade
meticulosidade
microgravidade
microvilosidade
minimalidade
minuciosidade
mobilidade
mocidade
modalidade
modernidade
modicidade
modularidade
monstruosidade
monumentalidade
moralidade
morbilidade
mordacidade
morosidade
mortalidade
mortandade
motilidade
motricidade
moçambicanidade
multiculturalidade
multidimensionalidade
multidisciplinaridade
multietnicidade
multifuncionalidade
multinatalidade
multiparidade
multiplicidade
multirracialidade
mundanidade
municipalidade
musicalidade
mutabilidade
mutualidade
nacionalidade
nade
narratividade
natalidade
natividade
naturalidade
navegabilidade
nebulosidade
necedade
necessidade
negatividade
negociabilidade
neolocalidade
neutralidade
nocividade
normalidade
normatividade
notabilidade
notoriedade
novidade
nulidade
nupcialidade
obesidade
objectividade
objetividade
obliquidade
obrigatoriedade
obscenidade
obscuridade
obtusidade
ocidentalidade
ociosidade
oficialidade
oleosidade
onerosidade
opacidade
operabilidade
operacionalidade
oportunidade
oralidade
orfandade
originalidade
ortogonalidade
parcialidade
paridade
particularidade
passionalidade
passividade
pastosidade
paternidade
peculiaridade
penalidade
perceptibilidade
perdurabilidade
perenidade
periculosidade
perigosidade
periodicidade
permeabilidade
permissividade
permutabilidade
perniciosidade
perpendicularidade
perpetuidade
perplexidade
personalidade
persuade
perversidade
pessoalidade
piedade
pilosidade
plasticidade
plausibilidade
pluralidade
plurianualidade
pluriatividade
pluridisciplinaridade
plurivocidade
pluviosidade
polaridade
politonalidade
pomposidade
pontualidade
popularidade
porosidade
portabilidade
portugalidade
positividade
possessividade
possibilidade
posteridade
posterioridade
potabilidade
potencialidade
potestade
praticabilidade
praticidade
precaridade
precariedade
preciosidade
preclaridade
precocidade
prematuridade
preposteridade
prestabilidade
previsibilidade
primordialidade
prioridade
privacidade
probabilidade
probidade
prodigalidade
produtibilidade
produtividade
profanidade
profundidade
progressividade
prolixidade
promenade
promiscuidade
proporcionalidade
propriedade
prosperidade
provisoriedade
proximidade
pré-puberdade
pré-senilidade
psicomotricidade
psicossexualidade
puberdade
publicidade
puerilidade
pugnacidade
punibilidade
puridade
pusilanimidade
qualidade
quantidade
quiralidade
racionalidade
radiatividade
radioactividade
radioatividade
rapacidade
raridade
razoabilidade
realidade
realizabilidade
reatividade
receptividade
recetividade
reciprocidade
recursividade
redutibilidade
reeducabilidade
reelegibilidade
reflexibilidade
reflexividade
regressividade
regularidade
relatividade
religiosidade
rendibilidade
rentabilidade
representatividade
reprodutibilidade
reprodutividade
resistividade
resolubilidade
respeitabilidade
responsabilidade
restritividade
retroatividade
reverdade
reversibilidade
revisibilidade
rivalidade
rotatividade
rugosidade
ruindade
ruralidade
rusticidade
saciedade
sagacidade
salinidade
salubridade
sanidade
santidade
saudade
sazonalidade
secularidade
secundariedade
seguridade
seletividade
semestralidade
semidivindade
semiverdade
senilidade
sensibilidade
sensualidade
sentimentalidade
sequencialidade
serenidade
seriedade
seronegatividade
seropositividade
severidade
sexualidade
similaridade
simplicidade
simultaneidade
sinceridade
singularidade
sinistralidade
sinuosidade
sismicidade
sistematicidade
sobrenaturalidade
sobrerrealidade
sobresseveridade
sobriedade
sociabilidade
sociedade
soledade
solenidade
solidariedade
solubilidade
solvabilidade
solvibilidade
sonoridade
soturnidade
suavidade
subalternidade
subjetividade
sublimidade
subsidiariedade
substancialidade
subtilidade
subunidade
sujidade
sumidade
sumptuosidade
suntuosidade
superatividade
supercondutividade
superexcitabilidade
superficialidade
superioridade
superpersonalidade
supersensibilidade
supracondutividade
supranacionalidade
supranaturalidade
supranormalidade
suprassensibilidade
susceptibilidade
suscetibilidade
sustentabilidade
tactilidade
tangibilidade
teatralidade
tecnicidade
temeridade
tempestade
temporalidade
tenacidade
territorialidade
tipicidade
titularidade
tolerabilidade