abiscoite, afoite, amoite, açoite, boa-noite, meia-noite, noite, pernoite