3 Syllabes
courte
ourthe
tourte
4 Syllabes
iourte
yaourt
yoghourt
yoghourth
yourte
5 Syllabes
oudmourte
ultracourte