3 Syllabes
courte, ourthe, tourte
4 Syllabes
iourte, yaourt, yoghourt, yoghourth, yourte
5 Syllabes
oudmourte, ultracourte