1 Syllabe
fisc, isc, ysc
3 Syllabes
bisque, disque, disquer, disques, minidisc, puisqu, puisqu'
4 Syllabes
chenisque, falisque, francisque, ménisque, puisque, sphénisque, surrisque
5 Syllabes
amphorisque, astérisques, damalisque, mange-disque, minidisque, multirisque, nanodisque, obélisque, odalisque
6 Syllabes
capital-risque, tourne-disque, vidéodisque, vidéodisques