1 Syllabe
mij
pyj
tig
2 Syllabes
bige
biger
figer
figé
igé
lige
migé
niger
pige
piger
strige
stryge
tige
tiger
3 Syllabes
edwige
hedwige
prodige
prodiges
puis-je
rémige
vertige
vestige
vestiges
voltige
zellige
4 Syllabes
apophyge
bouige
cacopyge
callipyge
callipyges
coton-tige
félibrige
quadrige
uropyge
5 Syllabes
lasiopyge
stéatopyge
érythropyge