3 Syllabes
asie, rassie
4 Syllabes
amasie, moisie, poésie