3 Syllabes
asie
rassie
4 Syllabes
amasie
moisie
poésie