1 Syllabe
palc
3 Syllabes
calque
falque
muschelkalks
4 Syllabes
décalque
5 Syllabes
catafalque
chrysocalque
orichalque
6 Syllabes
aurichalque
papiers-calque