2 Syllabes
loto, lotto, moto, proto, roto, toto
4 Syllabes
coteau