2 Syllabes
canter, chanter, chanté, denté, ente, enter, fente, ganté, gente, hanter, lente, mante, pente, plante, planter, planté, rente, renter, renté, santé, tente, tenter, vanter, vanté, vente, venter, venté
3 Syllabes
dentée, gantée, plantée, tentée, ventée